سمینار سرمایه گذاری و مهاجرت به ترکیه

سمینار سرمایه گذاری و مهاجرت به ترکیه

سمینار سرمایه گذاری و مهاجرت به ترکیه

سمینار یکروزه روشهای سرمایه گزاری امن و اخذ اقامت قانونی در ترکیه

ویدئوی معرفی دوره

درس

  1. مراحل سرمایه گزاری امن در ترکیه

دیدگاه ها ( ۲ )

  • طلوع ارتباطات

    دیدگاه آزمایشی

    • طلوع ارتباطات

      پاسخ آزمایشی

ارسال دیدگاه

مدرسان